Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18265
Title: Czynnik narodowy w polityce zagranicznej państwa a procesy globalizacji i integracji
Authors: Stolarczyk, Mieczysław
Keywords: globalizacja; integracja europejska; polityka zagraniczna; suwerenność państwa; świadomość narodowa; Europa
Issue Date: 2006
Citation: "Studia Politicae Universitatis Silesiensis", T. 2, 2006, s. 119-144
Abstract: Jedną z wiodących tendencji we współczesnych stosunkach międzynarodowych są procesy internacjonalizacji (umiędzynarodawiania) różnych dziedzin życia narodów i państw oraz związanych z tym współzależności. Dynamiczny wzrost współzależności będących następstwem procesów internacjonalizacji należy zaliczyć do megatrendów rozwojowych obecnego stan u spraw międzynarodowych. Generalnie, żadna z dziedzin życia społecznego nie może przetrwać w izolacji od sfery międzynarodowej. Państwa oraz różne dziedziny życia społeczeństw stają się coraz bardziej współzależne (wzajemnie zależne), ich rozwój wewnętrzny bowiem jest warunkowany w coraz większej mierze rozwojem innych państw i społeczeństw oraz wpływami pozostałych uczestników stosunków międzynarodowych [...].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18265
ISSN: 1895-3492
2353-9747
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stolarczyk_Czynnik_narodowy.pdf1,06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons