Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1827
Tytuł: Rito para crear el artificio : manifestacion de la estetica (meta)poetica talensiana en el poema "Ceremonias"
Autor: Śmiłek, Ewa
Słowa kluczowe: ritual; Jenaro Talens; Novísimos; metapoetry; Spanish poetry
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Romanica Silesiana, No. 9 (2014), s 276-284
Abstrakt: One of the poetic tendencies which developed in the Spanish poetry of the second half of the twentieth century is metapoetry. Its substantial characteristics are: auto‑reference and self‑ consciousness, which appear constantly in the poetry of Generation of Novísimos. This ritual of auto‑definition and self‑creation allows these authors to implement and, at the same time, realize, the theoretical proposals of the new poetic aesthetics. Jenaro Talens, one of the representatives of this generation, demonstrates the act of poetic creation in the most explicit way. The aim of this article is to show this rite as a manifestation of the relationship between the writer, the text, the receiver and the culture of their times. It will be done by analyzing Jenaro Talens’s poem titled “Ceremonias”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1827
ISSN: 1898-2433
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Smilek_Rito_para_crear_el_artificio_manifestacion.pdf444,53 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons