Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18289
Title: Rola i miejsce "Synów Przymierza" w kościele perskim IV wieku (na przykładzie "Mów Afrahata)
Authors: Uciecha, Andrzej
Keywords: Afrahat; Mowy; synowie przymierza; Kościół perski
Issue Date: 2002
Citation: Vox Patrum, 2002, t. 42/43, s. 161-175
Abstract: W badaniach Mów1 Afrahata ważne miejsce zajmuje kwestia kościelnego statusu „synów przymierza" (bnay qyama). Kim byli i jaką rolę odgrywali oni w poł. IV wieku w Kościele perskim? Czy Mędrzec perski zwracał się do świeckich ascetów, czy do mnichów, czy może do duchownych? Wiadomo bowiem, iż jego Mowy skierowane były zasadniczo do „synów przymierza"2.[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18289
ISSN: 0860-9411
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uciecha_Rola_i_miejsce_Synow_Przymierza.pdf4,43 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons