Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18290
Title: Afrahat, Mowa XVII - O Chrystusie, Synu Bożym (Demonstratio XVII : De Christo Dei Filio, PSyr 1, 785-816)
Authors: Afrahat
Uciecha, Andrzej
Keywords: De Christo Dei Filio; Afrahat; Mowa XVII: O Chrystusie, Synu Bożym
Issue Date: 2020
Citation: Vox Patrum, 2020, t. 73, s. 181-198
Abstract: Wykład De Christo Dei Filio (ܕܐܠܗܐ ܘ̱ܗܕܒܪܗ ܐܚܝܡܫ ܐܠ􀀊ܬܚܘܝܬܐ ܕܥ) rozpoczyna się od siedemnastej litery alfabetu syryjskiego pē: „Przykład mowy (ܐܠ􀀊̈ ܕ ܐܠܦܚ􀀁)”. Afrahat kontynuuje i rozwija anty-judaistyczne  argumenty drugiej części swojego ascetyczno-polemicznego dzieła1. Już w pierwszym zdaniu mowy autor jednoznacznie formułuje motywy pod-jęcia tematu i otwarcie wskazuje swego przeciwnika: „Przykład mowy (ܐܠ􀀊̈ ܕ ܐܠܦܚ􀀁) przeciw Żydom, którzy bluźnią przeciw narodowi [po-a chodzącemu] z narodów/ludów”2.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18290
DOI: 10.31743/vp.4667
ISSN: 0860-9411
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Afrahat_Mowa_XVII_O_Chrystusie.pdf815,53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons