Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18302
Title: Ideały Ojców Pustyni. Pathos i apatheia - recenzja
Authors: Słomka, Jan
Keywords: Marek Kozera; Ideały Ojców Pustyni
Issue Date: 2001
Citation: Vox Patrum, Vol. 40 (2001), s. 545-546
Abstract: Prezentowana książka znacząco uzupełnia polską literaturę dotyczącą du­chowości Ojców Pustyni. Zostały w niej przedstawione w uporządkowanej formie informacje filologiczne dotyczące tytułowych pojęć, ich historia w śro­dowisku kultury greckiej i hellenistycznej, a następnie ich przenikanie do chrześcijaństwa i - zgodnie z tytułem - obecność tychże ideałów u Ojców Pustyni[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18302
ISSN: 0860-9411
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slomka_Idealy_Ojcow_Pustyni_recenzja.pdf867,27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons