Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18305
Title: System partyjny V Republiki Francuskiej
Authors: Myśliwiec, Małgorzata
Keywords: ustrój polityczny; partie polityczne; Francja
Issue Date: 2007
Citation: "Studia Politicae Universitatis Silesiensis", T. 3, 2007, s. 79-122
Abstract: Francja jest postrzegana jako kraj, który dzięki Rewolucji z 1789 roku umożliwił Europie przejście od absolutyzmu do konstytucjonalizmu. Jednakże do dnia dzisiejszego chlubne tradycje demokratyczne nie przyczyniły się do wykształcenia stabilnego systemu partyjnego w tym państwie. Na początku XXI wieku wizerunek partii politycznych w oczach francuskiej opinii publicznej nie jest pozytywny. Przyczyny takiego stanu rzeczy należy upatrywać w takich problemach, jak ferment i podziały międzypartyjne, pojawienie się wielu liderów głoszących hasła populistyczne, lecz niebędących w stanie skutecznie działać, korupcja czy też cechujący większość ugrupowań brak jakichkolwiek pomysłów na rozwiązywanie kolejnych sytuacji kryzysowych we Francji. Do wzmocnienia tradycyjnie negatywnego wizerunku partii politycznych przyczyniły się także kolejno ujawniane afery polityczne, szczególnie te, które dotyczyły nielegalnego finansowania poszczególnych ugrupowań [...].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18305
ISSN: 1895-3492
2353-9747
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mysliwiec_System_partyjny.pdf1,61 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons