Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1832
Tytuł: Refleksje z badań nad zmianami aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w województwie śląskim
Autor: Klimczak-Ziółek, Jolanta
Słowa kluczowe: gender; labour market; family; restructurisation
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Górnośląskie Studia Socjologiczne, T. 2 (2011), s. 29-46
Abstrakt: This text is a result of workpackage no. 5 “Old and New Formations of Gender and Class” and “State of the Art” of European research SPHERE: “Space, Place and the Historical and contemporary articulations of regional, national and European identities through work and community in areas undergoing economic REstructuring and regeneration”. It takes up issues connected with the area of economic restructurisation and its influence on labour market, class identity and most of all gender habitus. Therefore, the paper concentrates on rebuilding femininity/masculinity and the division of labour in the family by gender.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1832
ISSN: 0072-5013
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Klimczak_Ziolek_Refleksje_z_badan_nad_zmianami_aktywnosci_zawodowej.pdf669,35 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons