Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1846
Tytuł: Wykorzystanie materiałów wizualnych w projekcie SPHERE*
Autor: Dzienniak-Pulina, Daniela
Słowa kluczowe: visual sociology
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Górnośląskie Studia Socjologiczne, T. 2 (2011), s. 138-147
Abstrakt: The article first of all describes types and purposes of photographic content collected and applied in Polish part of SPHERE project. The author focuses on photographic documentation dedicated to the project and created during its realization (content that existed before was rejected). The subjects are described in macro scale (space of Upper Silesia) with photographs of researched places and communities (Kaufhaus, Ksawera‑Koszelew) as well as in micro scale, presenting inhabitants in their flats.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1846
ISSN: 0072-5013
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dzienniak_Pulina_Wykorzystanie_materialow_wizualnych_w_projekcie_SPHERE.pdf8,34 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons