Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18549
Title: Neognoza polska - recenzja
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: recenzja; Jan Skoczyński; neognoza
Issue Date: 2005
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 38, nr 2 (2005), s. 487-489
Abstract: Recenzja: Jan Skoczyński, Neognoza polska, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2004, 214 s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18549
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Neognoza_polska_recenzja.pdf329,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons