Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1857
Tytuł: Literatura chorwacka i jej polscy ambasadorzy : uwagi do bibliografii przekładów literatury chorwackiej w Polsce w latach 2007-2013
Tytuł równoległy: Croatian Literature and its Polish Ambassadors Comments on the Bibliography of Translations of Croatian Literature in Poland (2007—2013)
Autor: Majdzik, Katarzyna
Słowa kluczowe: bibliography; ranslation; croatian literature; translator; anthology; canon
Data wydania: 2014
Źródło: Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 5, cz. 2 (2014), s. 43-60
Abstrakt: The article based on the bibliography of translations of Croatian literature in Poland from 2007 to 2013 discusses the role of translators and editors in the crosscultural and interliterature communication. During that period several texts` compilations and anthologies of Croatian literaturę (mostly the latest) has been published in Poland. The mentioned books are the results of the Polish‑Croatian cooperation of writers, translators as well as researchers (e.g. [1] the selection of Miro Gavran’s works or [2] the project entitled Kroatywni that involved Croatian and Polish researchers) or, on the contrary, they are result of independent work of one translator (e.g. the anthology of Croatian poetry by G. Łatuszyński). Investigating diverse anthologies of Croatian literature printed in Poland and Croatia from 2007 till 2013 the question of the literary canon and the difference between the idea of the literaturę in the original and target culture are risen.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1857
ISSN: 1899-9417
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Majdzik_Literatura_chorwacka_i_jej_polscy_ambasadorzy.pdf589,91 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons