Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18576
Title: Sympozjum "Dydaktyka teologii" : Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, (Katowice 20 XI 2003 r.)
Authors: Żądło, Andrzej
Keywords: sympozjum teologiczne; dydaktyka teologii; Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego; Katowice
Issue Date: 2004
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 37, nr 1 (2004), s. 261-263
Abstract: 20 XI 2003 r. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zorganizował sympozjum pt. „Dydaktyka teologii”. Odbywało się ono w sali Drukarni Archidiecezjalnej przy ul. Wita Stwosza 11, w godz. od 10 do 17. Otwarcia dokonał Dziekan Wydziału Teologicznego UŚ, ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor, który – po przywitaniu wszystkich, szczególnie zaś przybyłych prelegentów i gości – zapoznał zebranych z programem i zamierzonymi celami sympozjum. Na jego program złożyły się referaty (przedstawione na sesji przedpołudniowej, kierowanej przez ks. prof. dr hab. W. Myszora), komunikaty (przedstawione na sesji popołudniowej, kierowanej przez ks. prof. dr hab. S. C. Napiórkowskiego) oraz dyskusje (podjęte po obu sesjach) (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18576
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zadlo_Sympozjum_Dydaktyka_teologii.pdf246,82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons