Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18577
Title: Sprawozdanie z konferencji naukowej "Naród i państwo w myśli społecznej Kościoła" : Sosnowiec 29 XI 2003 r.
Authors: Noszczyk, Grzegorz
Keywords: Kościół; naród; państwo; konferencja naukowa; katolicka nauka społeczna; Sosnowiec
Issue Date: 2004
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 37, nr 2 (2004), s. 277-279
Abstract: W całokształcie nauczania społecznego Kościoła problematyka narodu i państwa to jeden z tematów najbardziej istotnych. Obydwa ze wspomnianych pojęć, a także treści, które je wypełniają, żywo interesują nie tylko specjalistów z zakresu katolickiej nauki społecznej, ale i katolików świeckich, świadomych swojego uczestnictwa w życiu społecznym. Aktualność zagadnienia dotyczącego narodu i państwa bez wątpienia potęguje postępujący proces globalizacji i fakt zbliżającej się akcesji Polski do struktur ponadnarodowych. Te argumenty kazały organizatorom konferencji naukowej – Wydziałowi Teologicznemu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Instytutowi Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej – podjąć problematykę narodu i państwa w myśli społecznej Kościoła. Honorowy patronat nad konferencją objął bp dr Adam Śmigielski SDB, ordynariusz diecezji sosnowieckiej (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18577
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Noszczyk_Sprawozdanie_z_konferencji.pdf233,33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons