Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1858
Tytuł: Mozaikowy region etniczny i jego społeczne metamorfozy. Przypadek Górnego Śląska
Autor: Szczepański, Marek S.
Śliz, Anna
Słowa kluczowe: Upper Silesia; multiculturalism; cultural diversity; nation and ethnic minorities; ghetto
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Górnośląskie Studia Socjologiczne, T. 2 (2011), s. 232-249
Abstrakt: The multiculturalism of Upper Silesia has been influenced by the combination of three cultures: Polish, German, and Czech. It is also important to note the influence of the Jews and the Roma people which enriched the region’s culture. Contemporary multiculturalism of Silesia stems from the times of the Piast Silesians, when colonization lead to the increase of the German settlers in urban and rural Silesia. The multiculturalism of this region gradually changed from the times of socialism to become what today is known as contemporary multiculturalism. Today multiculturalism continues to flourish through the institutionalized organizations of ethnic minorities that uphold their cultural traditions. The multiculturalism of Silesia has always remained an integral part of this region and the cultural identity of its inhabitants.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1858
ISSN: 0072-5013
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szczepanski_Mozaikowy_region_etniczny_i_jego_spoleczne_metamorfozy.pdf579,48 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons