Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18585
Title: Interpretacja prawa w Kościele - recenzja
Authors: Pastwa, Andrzej
Keywords: recenzja; Libero Gerosa; prawo; Kościół
Issue Date: 2005
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 38, nr 2 (2005), s. 510-514
Abstract: Recenzja: Libero Gerosa, Interpretacja prawa w Kościele. Zasady, wzorce, perspektywy, tł. K. Kubis, A. Porębski, Kraków, Wydawnictwo WAM, 2003, 284 s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18585
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pastwa_Interpretacja_prawa_w_Kosciele.pdf328,6 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons