Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1859
Tytuł: Niezatarte ślady : Profesor Alina Kowalska (1932-2001)
Autor: Janowska, Aleksandra
Słowa kluczowe: historia języka polskiego; polszczyzna śląska; badania liczbowe; archiwistyka; sylwetka naukowa; history of the Polish language; Silesian Polish language; numerical research; archive studies; scientific profile; Alina Kowalska
Data wydania: 2014
Źródło: "Forum Lingwistyczne" Nr 1 (2014), s. 133-139
Abstrakt: The purpose of this article is to present the academic profile of Professor Alina Kowalska and to commemorate her as a researcher engaged in scholarly work at the University of Silesia. She was among the people who built the Institute of Polish Studies in Katowice (and earlier in Sosnowiec) from the ground up, and therefore determined its character. Her research interests pivoted around two mutually intertwined issues: the evolution of the general language and evolution of the Silesian Polish in particular. Over time, she started to pay more and more attention to the issues of the Silesian region. Her works were characterized by diligence in language documentation and by research objectivity.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1859
ISSN: 2449-9587
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Janowska_Niezatarte_slady_Profesor_Alina_Kowalska.pdf286,65 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons