Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18618
Title: Zagadnienia moralne w wypowiedzi kaznodziejskiej
Authors: Szewczyk, Leszek
Keywords: wypowiedź kaznodziejska; kazanie; homilia; zagadnienia moralne
Issue Date: 2004
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 37, nr 2 (2004), s. 48-57
Abstract: Wypowiedź kaznodziejska to konkretny przekaz słowny, dokonywany przez określonego kaznodzieję w danym akcie komunikacji kaznodziejskiej. Zawiera w sobie zarówno aspekt procesualny (wypowiedź jako wydarzenia, fakt mówienia, to, że się mówi), jak i rezultatywny (jako wytwór mówienia). Wypowiedź kaznodziejska w praktyce przyjmuje trzy podstawowe postacie, a mianowicie: postać homilii, kazania i konferencji (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18618
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szewczyk_Zagadnienia_moralne.pdf249,75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons