Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1868
Tytuł: Opis zaburzeń mowy jako pierwszy etap postępowania logopedycznego
Autor: Pluta-Wojciechowska, Danuta
Słowa kluczowe: speech disorders; zaburzenia mowy; phonetic categories; disorders of phoneme realization; logopedic treatment; postępowanie logopedyczne
Data wydania: 2012
Źródło: "Logopedia Silesiana" T. 1. (2012), s. 31-46
Abstrakt: The paper presents a description of speech disorders, in particular those concerning phoneme realization. The author provides a review of different methods in describing speech defects with regard to phoneme realization and she points out to pros and cons of these methods. She also formulates her own proposal for the description of speech impediments taking into account all phonetic categories.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1868
ISSN: 2300-5246
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pluta_Wojciechowska_Opis_zaburzen_mowy_jako_pierwszy_etap_postepowania_logopedycznego.pdf419,68 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons