Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1869
Tytuł: Czy na Śląsku są jeszcze Gorole? Analiza socjologiczna konfliktu etnicznego
Autor: Swadźba, Urszula
Słowa kluczowe: Silesia; native population; immigrants; ethnic conflict
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Górnośląskie Studia Socjologiczne, T. 3 (2012), s. 49-63
Abstrakt: The aim of the article is to show a genesis, perpetuation and the present state of the ethnic conflict in Silesia. A theoretical concept of L. Coser was applied. The author first outlines the historical origins of the ethnic conflict in Silesia. On the basis of historical studies, the author points out differences between the immigrant and the native population that triggered the conflict during the inter‑war period. The period of real socialism, on the one hand, resulted in mass migrations, but on the other, the authorities’ actions mitigated the conflict itself. During the last twenty years the Silesian Voivodeship has no loger been the goal of massive immigration, so the population is stabilizing. The author’s own research indicate the diffusion of Silesian‑specific values and cultural unification of the population. One could therefore conclude that the conflict is ended.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1869
ISSN: 0072-5013
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Swadzba_Czy_na_Slasku_sa_jeszcze_gorole.pdf646,59 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons