Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18706
Title: Obszary badań naukowych historii języka polskiego w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego
Authors: Ostaszewska, Danuta
Keywords: językoznawstwo; InstytuInstytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego; badania językoznawcze
Issue Date: 2010
Citation: LingVaria, 2010 , nr 2, s. 249-255
Abstract: W ostatnich kilkunastu latach wykrystalizowały się pewne obszary badań językoznawczych prowadzonych w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, które bezsprzecznie pozwalają identyfikować ośrodek katowicki w świecie współczesnej lingwistyki. Ten obszar najnowszych tendencji badawczych wyznacza w głównej mierze problematyka gatunków mowy – w upowszechnieniu której nie-małą rolę odegrał i odgrywa Zakład Historii Języka Polskiego[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18706
ISSN: 2392-1226
1896-2122
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ostaszewska_Obszary_badan_naukowych_historii_jezyka.pdf511,4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons