Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18711
Title: Bibliografia regionalna powiatu chrzanowskiego: za lata 2000-2002; Bibliografia regionalna powiatu chrzanowskiego: za lata 2003-2005 - recenzja
Authors: Gołda, Agnieszka
Keywords: recenzja; bibliografia regionalna; powiat chrzanowski
Issue Date: 2006
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 39, nr 2 (2006), s. 492-496
Abstract: Recenzja: Bibliografia regionalna powiatu chrzanowskiego: za lata 2000–2002 (wybór), red. Olga Nowicka, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie pełniąca funkcję Biblioteki Powiatowej – Chrzanów: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie; Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie pełniąca funkcję Biblioteki Powiatowej, 2005, 166 s. Bibliografia regionalna powiatu chrzanowskiego: za lata 2003–2005 (wybór), red. Olga Nowicka, Urząd Miejski w Chrzanowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie pełniąca funkcję Biblioteki Powiatowej – Chrzanów: Urząd Miasta w Chrzanowie; Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie pełniąca funkcję Biblioteki Powiatowej, 2006, 162 s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18711
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bajor_Bibliografia_regionalna_powiatu.pdf644,03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons