Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18746
Title: Wprowadzenie
Authors: Ogrodzka-Mazur, Ewa
Szafrańska, Anna
Keywords: Edukacja Międzykulturowa; edukacja
Issue Date: 2019
Citation: "Edukacja Międzykulturowa " (2019), nr 10, s. 11-15
Abstract: "Dziesiąty tom „Edukacji Międzykulturowej”, czasopisma redagowanego od 2012 roku przez pracowników Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań oraz Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, tradycyjnie już zawiera zarówno teoretyczne ujęcia, jak i praktyczne odniesienia do działań realizowanych w zakresie edukacji wielo- i międzykulturowej zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18746
ISSN: 2299-4106
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ogrodzka_Mazur_Szafranska_wprowadzenie.pdf315,23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons