Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1876
Title: Edukacyjna i zawodowa ruchliwość mieszkańców a jakość życia w miastach peryferyjnych
Authors: Bartoszek, Adam
Keywords: ruchliwość edukacyjna i zawodowa; jakość życia
Issue Date: 2012
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Bartoszek, U. Swadźba (red.), "Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców a jakość życia w miastach peryferyjnych" (S. 211-270). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Prezentowana tu analiza obejmuje wyniki sondażu przeprowadzonego wśród reprezentowanych w sposób kwotowy gospodarstw domowych z dwóch miast średniej wielkości i dwóch małych miast w województwie śląskim (Racibórz i Lubliniec) oraz opolskim (Nysa i Głogówek). Przedstawione są w niej wyniki I etapu badań terenowych z listopada i grudnia 2008 roku w powiązaniu z rezultatami badań nad elitami miejskimi wykonanych w maju—czerwcu 2009 roku. Dane z tych sondaży posłużą porównawczej diagnozie aktywności edukacyjnej i zawodowej członków gospodarstw domowych oraz ich zakorzenienia w obecnym miejscu zamieszkania, a także ocenie subiektywnej jakości życia w miejscach ich zamieszkania. Łącznie w pierwszym badaniu przeprowadzono 1 355 wywiadów z reprezentantami gospodarstw domowych, uzyskując dane o zamieszkujących w nich 2 054 kobietach i 1 842 mężczyznach. Uzyskano informacje o wykształceniu 3 067 dorosłych członków ich rodzin, w tym o 2 652 osobach w wieku produkcyjnym i o aktywności zawodowej 2 547 członków badanych gospodarstw domowych. Uzupełnieniem badań gospodarstw domowych był sondaż ankietowy przeprowadzony na liderach społeczności lokalnych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1876
ISBN: 9788322620403
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bartoszek_Edukacyjna_i_zawodowa_ruchliwosc_mieszkancow.pdf1,51 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons