Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18768
Title: Kardynał Michał Stefan Radziejowski (1645-1715) - recenzja
Authors: Skrzypietz, Aleksandra
Keywords: Roman Kawecki; Michał Stefan Radziejowski; recenzja
Issue Date: 2006
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 39, nr 2 (2006), s. 480-483
Abstract: Recenzja: Roman Kawecki, Kardynał Michał Stefan Radziejowski (1645–1715), Opole 2005, 266 s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18768
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skrzypietz_Kardynal_Michal_Stefan.pdf738,84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons