Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18824
Title: Wprowadzenie
Authors: Ogrodzka-Mazur, Ewa
Szafrańska-Gajdzica, Anna
Keywords: Edukacja Międzykulturowa
Issue Date: 2017
Citation: "Edukacja Międzykulturowa " (2017), nr 6, s. 11-15
Abstract: "Edukacja międzykulturowa – w opinii Tadeusza Lewowickiego – ma współcześnie szanse stać się ideologią i praktyką oświatową, która odwołuje się do wspólnotowych i uniwersalnych wartości, a przy tym jest wyobrażalna w poczynaniach dydaktycznych i wychowawczych. Wydaje się też pozytywną, konstruktywną odpowiedzią na ważne wyzwania wobec społeczeństw współczesnej Europy" [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18824
ISSN: 2299-4106
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ogrodzka_Mazur_wprowadzenie.pdf304,33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons