Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18880
Title: Sprawozdanie z konferencji naukowej "Kościół proroctwa, świadectwa i dialogu w ponowoczesnym [polskim] świecie" : Poznań, 27 listopada 2019 r.
Authors: Biela, Bogdan
Keywords: sprawozdanie; konferencja naukowa; Kościół proroctwa, świadectwa i dialogu w ponowoczesnym [polskim] świecie
Issue Date: 2020
Citation: "Studia Pastoralne" (2020), nr 16, s. 337-342
Abstract: Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej Kościół proroctwa, świadectwa i dialogu w ponowoczesnym [polskim] świecie Poznań, 27 listopada 2019 r.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18880
ISSN: 1734-4433
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biela_sprawozdanie_z_ogolnopolskiej_konferencji.pdf508,64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons