Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1889
Tytuł: Fugi fortepianowe Jana Sztwiertni - analiza formalna
Autor: Orlow, Tomasz
Słowa kluczowe: Jan Sztwiertnia; kompozycje; analiza formalna
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: H. Miśka (red.), "Jan Sztwiertnia (1911-1940) : człowiek i dzieło w setną rocznicę urodzin" (S. 75-80). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: W zachowanym dorobku kompozytorskim Jana Sztwiertni muzyka fortepianowa zajmuje ważną pozycję. Utwory, które przetrwały do dnia dzisiejszego, świadczą o głębokim zainteresowaniu kompozytora właśnie fortepianem. Potwierdza zainteresowanie kompozytora tym instrumentem nie tylko fakt, iż Jan Sztwiertnia podjął się realizacji klasycznych form, ale przede wszystkim wielki rozmach i ambicje kompozytorskie, które obserwujemy w przypadku utworów przeznaczonych na fortepian. Okazuje się, że zamysł skomponowania np. sonaty fortepianowej czy formy wariacyjnej podyktowany został silną potrzebą spełnienia się na polu kompozycji fortepianowej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1889
ISBN: 9788322621240
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Orlow_Fugi_fortepianowe_Jana_Sztwiertni.pdf361,05 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons