Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18896
Title: Wprowadzenie
Authors: Ogrodzka-Mazur, Ewa
Klajmon-Lech, Urszula
Keywords: wprowadzenie do tomu; pedagogika międzykulturowa
Issue Date: 2017
Citation: "Edukacja Międzykulturowa" Nr 7 (2017), s. 11-15
Abstract: "Siódmy tom „Edukacji Międzykulturowej” – półrocznika redagowanego przez pracowników Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań oraz Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – zawiera artykuły i komunikaty z badań, w których podejmowane są zarówno teoretyczne odniesienia, jak i praktyczne propozycje dotyczące realizacji edukacji wielo- i międzykulturowej w Polsce i na świecie." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18896
ISSN: 2299-4106
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ogrodzka-Mazur_Wprowadzenie_do_tomu_7.pdf263,93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons