Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18923
Title: Kształtowanie się tożsamości narodowej wybranych bohaterów literackich
Authors: Szymik, Eugeniusz
Keywords: historia; tożsamość narodowa; pogranicza kultur; powojenni bohaterowie literaccy
Issue Date: 2016
Citation: "Edukacja Międzykulturowa" (2016), nr 5, s. 182-195
Abstract: Celem artykułu jest ukazanie związku historii z kształtowaniem się tożsamości narodowej wybranych bohaterów literackich. Rozważania oparte są na analizie tego procesu na Ziemiach Odzyskanych – migracji różnych ludów po II wojnie światowej (Szczecin) lub na pograniczach (Śląsk jako tygiel narodowości). Artykuł jest próbą literackiej interpretacji zjawiska. Proces kształtowania się tożsamości został ukazany na przykładzie losów bohaterów literackich następujących utworów: Bambino I. Iwasiów, Proszę bardzo A. Rottenberg i Czarny ogród M. Szejnert.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18923
ISSN: 2299-4106
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szymik_ksztaltowanie_sie_tozsamosci_narodowej.pdf358,45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons