Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1893
Tytuł: Literatura polska w słowackich przekładach po 2007 roku
Tytuł równoległy: Polish Literature in Slovak translations after 2007
Autor: Buczek, Marta
Słowa kluczowe: Polish literature in Slovak translation; Polish literature in Slovakia; Slovak translators of Polish literature; Slovak publishers of Polish literature; literary translation
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Rok wydania :2014
Źródło: Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 5, cz. 2 (2014), s. 181-200
Abstrakt: Marta Buczek — the author of the article Polish Literature in Slovak translations after 2007 describes in detail the Polish literature which was translated in Slovakia in the years 2007—2013. In her article she also deals with contemporary Slovak publishers market which publishes translations of Polish literature, Slovak publishers and Slovak translators. She analyzes translation literature with view of its entry into a new literary context.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1893
ISSN: 1899-9417
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Buczek_Literatura_polska_w_slowackich_przekladach.pdf634,51 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons