Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1893
Title: Literatura polska w słowackich przekładach po 2007 roku
Other Titles: Polish Literature in Slovak translations after 2007
Authors: Buczek, Marta
Keywords: Polish literature in Slovak translation; Polish literature in Slovakia; Slovak translators of Polish literature; Slovak publishers of Polish literature; literary translation
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Rok wydania :2014
Citation: Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 5, cz. 2 (2014), s. 181-200
Abstract: Marta Buczek — the author of the article Polish Literature in Slovak translations after 2007 describes in detail the Polish literature which was translated in Slovakia in the years 2007—2013. In her article she also deals with contemporary Slovak publishers market which publishes translations of Polish literature, Slovak publishers and Slovak translators. She analyzes translation literature with view of its entry into a new literary context.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1893
ISSN: 1899-9417
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Buczek_Literatura_polska_w_slowackich_przekladach.pdf634,51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons