Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1906
Tytuł: Idee personalistyczne i egzystencjalistyczne w refleksji Thomasa Mertona o człowieku
Autor: Dobies, Karolina
Promotor: Słomka, Jan
Słowa kluczowe: Thomas Merton; człowiek; personalizm; egzystencjonalizm; antropologia
Data wydania: 2014
Wydawca: Uniwersytet Śląski. Wydział Teologiczny
Abstrakt: "(...) Refleksję nad człowiekiem i jego życiem podjął również Thomas Merton. W jego pismach zagadnienie to stanowiło niezwykle interesujący, ważny i pod wieloma względami oryginalny temat. Jednocześnie ze względu na duże zainteresowanie T. Mertona filozofią personalistyczną i egzystencjalistyczną można doszukać się licznych jej wpływów w jego rozważaniach o człowieku. Tytuł niniejszej rozprawy: „Idee personalistyczne i egzystencjalistyczne w refleksji Thomasa Mertona o człowieku” wymaga przeprowadzenia badań, mających na celu wskazanie oryginalnych elementów refleksji T. Mertona o człowieku oraz ukazanie tego, co Autor przyswoił ze wzmiankowanych nurtów filozoficznych. (...)" (fragm. wstępu)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1906
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie (W.Teol)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dobies_Idee_personalistyczne_i_egzystencjalistyczne_w_refleksji.pdf2,08 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w RE-BUŚ są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.