Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1908
Title: Wokół tożsamości przestrzennej mieszkańców województwa śląskiego
Authors: Bierwiaczonek, Krzysztof
Keywords: region; regional identity; culture identity; space identity; Silesian Province
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Górnośląskie Studia Socjologiczne, T. 4 (2013), s. 15-28
Abstract: The article concerns the space identity as a dimension of the regional identity. The theoretical aspect refers to sociological ideas of regional identity. The empirical data come from research projects which were conducted in the Silesian Province in 2007—2009. The basic conclusion refers to the fact that the existence of the space identity on the regional level is hard to observe in the heterogenic Silesian Province. However some aspects of space identity exists on the local level.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1908
ISSN: 0072-5013
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bierwiaczonek_Wokol_tozsamosci_przestrzennej_mieszkancow_wojewodztwa_slaskiego.pdf567,8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons