Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1909
Tytuł: Konflikty etniczne na Górze św. Anny. Polacy i mniejszość niemiecka
Autor: Wróblewski, Piotr
Słowa kluczowe: Ethnic conflict; field of ethnic; ethnoscape; local authority; patronage state; conflicts egulation
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Górnośląskie Studia Socjologiczne, T. 3 (2012), s. 64-81
Abstrakt: The topic this article are ethnic conflicts occurring between the Polish majority and the German minority around St. Anna Hill. St. Anna Hill is a village in the nearby of Opole, which is historic capital of Upper Silesia. To analyze the case, author uses Lewis A. Coser’s theory of conflict and Claus Offe’s field of ethnic conflict. He takes into consideration the influence of local authorities and patronage state on the situation. Not only were inhabitant’s relations researched, but also tension during newcomers, who take part in various celebrations in the area (for example religious, patriotic, ethnic festivals). The institutions which regulate hostility between ethnic group were distinguished. Piotr Wróblewski describes types of conflicts, which arese/have been arising around St. Anna Hill, which is considered as Upper Silesia iconic sing.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1909
ISSN: 0072-5013
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wroblewski_Konflikty_etniczne_na_Gorze_sw_Anny.pdf682,88 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons