Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19109
Title: Sprawozdanie z międzynarodowego seminarium „The Youth and the Church i spotkania Curatorium European Society for Catholic Theology” (Pecz, 13-16 lutego 2020)
Authors: Surmiak, Wojciech
Keywords: Pecz; Pécs; sprawozdanie; międzynarodowe seminarium; The Youth and the Church; Curatorium European Society for Catholic Theology
Issue Date: 2020
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" (2020), z. 1, s. 171-174
Abstract: "Pecz (węg. Pécs) jest piątym co do wielkości miastem Węgier, usytuowanym na przedgórzu Góry Mecsek w zachodnio-południowej części kraju, w pobliżu granicy z Chorwacją. Miasto o pierwotnej nazwie Sopianae zostało założone przez Rzymian na początku II wieku w rejonie zamieszkałym przez plemiona celtyckie i pannonejskie. Nazwa miasta wywodziła się najprawdopodobniej od celtyckiego słowa sop, co oznaczałoby bagna. W I V w. miasto stało się stolicą rzymskiej prowincji Valeria i znaczącym centrum kultury wczesnochrześcijańskiej. Nekropolie z tego okresu – Cella Septichora i Cella Trichora – zostały wpisane w grudniu 2000 r. na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO . Biskupstwo w Peczu zostało założone w 1009 roku przez Stefana I, a dzisiaj nad miastem króluje słynna katedra z czterema wieżami." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19109
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Surmiak_sprawozdanie_z_miedzynarodowego_seminarium.pdf927,16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons