Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19134
Title: "cytowałam zdania z wnętrza drzew" : "minimum" Urszuli Zajączkowskiej
Authors: Gralewicz-Wolny, Iwona
Keywords: Urszula Zajączkowska; minimum; drzewa; ekokrytyka
Issue Date: 2020
Citation: "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica" Vol. 8 (2020), s. 43-52
Abstract: Artykuł jest próbą lektury ostatniego tomiku poezji Urszuli Zajączkowskiej tropem trzech zamieszczonych w nim wierszy: w koronach, miejsce przy oknie i wysokie drzewa. Wszystkie odwołują się do wątków dendrologicznych, reprezentując tym samym jeden z kilku, lecz być może najważniejszy obszar przyrodniczych zainteresowań autorki Atomów. Wymienione utwory zostały potraktowane w interpretacji jako emblematy pojęć, odpowiednio, kontaktu, komunikacji i kreacji, wyznaczając kierunki lektury pozostałych zgromadzonych w tomie wierszy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19134
DOI: 10.24917/23534583.8.3
ISSN: 2353-4583
2449-7401
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gralewicz-Wolny_cytowalam_zdania_z_wnetrza_drzew.pdf695,14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons