Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1915
Tytuł: Design jako element rynkowej konkurencyjności firmy. Opinie przedsiębiorców z obszaru województwa śląskiego
Autor: Gawron, Grzegorz
Słowa kluczowe: design; market competitiveness; design in company
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Górnośląskie Studia Socjologiczne, T. 4 (2013), s. 248-265
Abstrakt: This article attempts to support the opinion that design is one of the essential elements influencing competitiveness of companies in current free market economy. Therefore, the issues directly connected with the idea of market competitiveness were specified. Moreover, the issues connected with the very idea of design were described, taking into account various and ambiguous definitions of this concept. This formed the basis to analyse the application of design and its influence on the functioning of companies, particularly its influence on market competitiveness of the companies which apply this concept. The theoretical analysis was supplemented with the results of empirical research, connected with the demand for design, which was carried out among 352 businessmen from Silesian voivodeship.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1915
ISSN: 0072-5013
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gawron_Design_jako_element_rynkowej_konkurencyjnosci_firmy.pdf1,29 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons