Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1917
Tytuł: Poradnictwo zawodowe w urzędach pracy województwa śląskiego - doradcy zawodowi o swojej pracy
Autor: Muster, Rafał
Słowa kluczowe: counseling; professional activation; unemployment; public employment services
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Górnośląskie Studia Socjologiczne, T. 4 (2013), s. 327-336
Abstrakt: The article presents partial results of qualitative research conducted among the counselors of public employment services from Silesia region. The empirical analysis was conducted based on the dispositions of the semi‑structured interviews. There were presented the opinions of guidance counselors and the social perception of the profession in the article. Respondents indicated the main objectives of their work, the opinions expressed on the future of their jobs. Respondents also talked about the prospects for the development of vocational guidance in Poland, generally stressed the need for greater cooperation with secondary schools.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1917
ISSN: 0072-5013
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Muster_Poradnictwo_zawodowe_w_urzedach_pracy.pdf513,38 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons