Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19177
Title: Wprowadzenie
Authors: Ogrodzka-Mazur, Ewa
Keywords: wprowadzenie do tomu; edukacja w Polsce i na świecie; międzykulturowość; wielokulturowość
Issue Date: 2014
Citation: "Edukacja Międzykulturowa" Nr 3 (2014), s. 11-16
Abstract: "Aktualne wydarzenia polityczne, społeczne i kulturowe oraz praktyka życia codziennego niezmiennie potwierdzają ciągłą potrzebę otwierania się na inne społeczności i ich kultury, i tym samym potrzebę realizacji rzetelnej edukacji międzykulturowej. Współczesne społeczeństwa poszukują rozwiązań wielu problemów, które pojawiają się m.in. w związku z gwałtownym rozwojem cywilizacji industrialno-informacyjnej." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19177
ISSN: 2299-4106
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ogrodzka-Mazur_Wprowadzenie_do_tomu_2014.pdf542,54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons