Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1918
Tytuł: 35 lat Instytutu Socjologii w Uniwersytecie Śląskim : szkic do portretu
Autor: Dziewierski, Marek
Słowa kluczowe: Instytut Socjologii; Uniwersytet Śląski
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Górnośląskie Studia Socjologiczne, T. 4 (2013), s. 364-378
Abstrakt: Dnia 30 września 1976 roku decyzją Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki powołano na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nową samodzielną jednostkę naukowo‑dydaktyczną pod nazwą:Instytut Socjologii. W swoich akademickich początkach socjologię lokowano w interdyscyplinarnej jednostce, jaką był wówczas Instytut Filozofii, Socjologii i Nauk Politycznych. Następnie w roku 1975 wyodrębniono z niego dwa Instytuty: Nauk Politycznych oraz Filozofii i Socjologii.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1918
ISSN: 0072-5013
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dziewierski_35_lat_Instytutu_Socjologii_w_Uniwersytecie_Slaskim.pdf515,12 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons