Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1919
Tytuł: Potencjał badawczo-rozwojowy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Autor: Pyka, Robert
Słowa kluczowe: Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego; Górnośląskie Studia Socjologiczne
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Górnośląskie Studia Socjologiczne, T. 4 (2013), s. 373-377
Abstrakt: Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach mimo swej stosunkowo krótkiej historii zdołał uzyskać ugruntowaną pozycję pośród polskich ośrodków socjologicznych. Instytut został założony w Katowicach w 1976 roku, tj. po 8 latach od utworzenia Uniwersytetu Śląskiego, który powstał jako dziewiąty Uniwersytet w Polsce. Początki Instytutu Socjologii sięgają jednak lat wcześniejszych, gdyż w Śląskim Instytucie Naukowym, który rozpoczął swoje funkcjonowanie w 1957 roku, działała już Komisja Socjologiczna, przekształcona następnie w Zakład Badań Socjologicznych. W efekcie działalności tych jednostek naukowych w 1963 roku powołano do życia periodyk „Górnośląskie Studia Socjologiczne”, którego tradycja jest podtrzymywana do dnia dzisiejszego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1919
ISSN: 0072-5013
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pyka_Potencjal_badawczo_rozwojowy_Instytutu_Socjologii_Uniwersytetu_Slaskiego.pdf441,55 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons