Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1925
Tytuł: "Morcinek do dziewczynek" : epistolarny talent pisarza
Autor: Korepta, Edyta
Słowa kluczowe: Gustaw Morcinek; epistolografia; wypowiedź literacka
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Heska-Kwaśniewicz, J. Lyszczyna (red.), "Gustaw Morcinek : w 120-lecie urodzin" (S. 115-129). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Listy Morcinka są wypowiedzią literacką, która pozwala uzupełnić wiedzę o twórcy, poszerzyć rozumienie jego twórczości oraz dokonywać wnikliwszej jej interpretacji. To bloki listów najbliższe dziennikowi; autor wprawdzie pisał z perspektywy teraźniejszości, lecz w wielu wybranych sprawach nie zachowywał kryterium ciągłości. W listach do kobiet nadawał sens swemu życiu, tworzył wzory, z którymi starał się utożsamiać. Nie będzie chyba nadinterpretacją teza, iż pisał opowieść o sobie w procesie bliskiego kontaktu z bliskimi mu adresatkami. Wyrazy sympatii ujawniał w tytułach listów: „Roztomiła Janeczko”, „Zawsze mi miła Panno Bronisławo”, „Roztomiła Dziouszko”, „Roztomiło Panno Januszko”. Życie Morcinka wypełniło w dużym zakresie to szczególne pisarstwo, bardzo osobiste, jakby miało stanowić wypełnienie skoczowskiej samotności.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1925
ISBN: 9788322621059
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Korepta_Morcinek_do_dziewczynek.pdf301,24 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons