Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19262
Title: Arcybiskup Szczepan Wesoły - doktor honoris causa Uniwersitatis Silesiae : Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 14 I 2015
Authors: Warząchowska, Bogumiła
Keywords: Arcybiskup Szczepan Wesoły; doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego
Issue Date: 2015
Citation: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, T. 103 (2015), s. 443-446
Abstract: W dniu 14 stycznia 2015 roku w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Szczepanowi Wesołemu. Ten zaszczytny tytuł został przyznany Arcybiskupowi przez Senat Uniwersytetu Śląskiego, na wniosek Rady Wydziału Teologicznego i jak zaznaczył J.M. Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś „Jest on nadawany ludziom wielkiego formatu i o międzynarodowej renomie w uznaniu ich ogromnych zasług dla rozwoju nauki, kultury, cywilizacji i człowieczeństwa”1. Z wypowiedzi Rektora wynika, że abp S. Wesoły znalazł się w gronie tych wybitnych osób i twórców kultury, „które wykazały się niepowtarzalnymi cechami i niezwykłą przenikliwością umysłu” oraz tych, „których niezłomność i dążenie do prawdy są najwyżej cenione przez świat akademicki”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19262
ISSN: 0518-3766
2545-3491
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Warzchowska_Arcybiskup_Szczepan_Wesoly.pdf433,5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons