Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1931
Tytuł: "[...] niech mi pan odpisze" : o korespondencji dzieci i młodzieży z Gustawem Morcinkiem w latach 1946-1963
Autor: Fonfara, Ewa
Słowa kluczowe: fenografia literacka; Gustaw Morcinek
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Heska-Kwaśniewicz, J. Lyszczyna (red.), "Gustaw Morcinek : w 120-lecie urodzin" (S. 209-225). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Listy i ich zbiory z archiwów prywatnych czy państwowych bez względu na postępujące zmiany cywilizacyjne są cenione nie tylko jako pamiątka i wspomnienie, ale też jako dzieła artystyczne i dokumenty kultury oraz historii. Jako takie stanowią modele komunikacji w systemie kultury. I chociaż ich aktualność staje się historycznością, to ich informacyjno‑sprawozdawcza, opowiadaniowo‑opisowa z założenia poetyka nabiera w każdym czasie nowych walorów. A to jest nie tylko ciekawe, ale godne wnikliwej analizy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1931
ISBN: 9788322621059
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Fonfara_niech_mi_pan_odpisze_O_korespondencj_ dzieci.pdf317,27 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons