Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19335
Title: Wprowadzenie
Authors: Ogrodzka-Mazur, Ewa
Keywords: Edukacja Międzykulturowa
Issue Date: 2013
Citation: "Edukacja Międzykulturowa" (2013), nr 2, s. 11-15
Abstract: "Studia i badania poświęcone edukacji międzykulturowej od ponad dwóch dekad wpisują się w polski dyskurs społeczny nad zagadnieniami wielokulturowości, poczucia tożsamości (narodowej, obywatelskiej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej) czy relacji między ludźmi różnych narodowości i kultur. Doświadczenia społeczne i praktyka życia codziennego potwierdzają z jednej strony – ciągłą potrzebę otwarcia się na inne społeczności i ich kultury, i tym samym potrzebę realizacji rzetelnej edukacji międzykulturowej. Z drugiej natomiast – można zauważyć powrót do edukacji wielokulturowej, w której grupy mniejszościowe znowu koncentrują się na trwaniu własnej kultury, a badacze znowu coraz bardziej skupiają się na wybranej kulturze czy wybranej grupie mniejszościowej." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19335
ISSN: 2299-4106
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ogrodzka_Mazur_wprowadzenie.pdf678,63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons