Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19340
Title: Edukacja międzykulturowa. „Pogranicze. Studia Społeczne”. T. XVII, cz. I. Red. Jerzy Nikitorowicz, Andrzej Sadowski, Dorota Misiejuk. Białystok 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ss. 186 [recenzja]
Authors: Ogrodzka-Mazur, Ewa
Keywords: Pogranicze. Studia Społeczne; edukacja międzykulturowa
Issue Date: 2012
Citation: "Edukacja Międzykulturowa" (2012), nr 1, s. 211-215
Abstract: Recenzja tomu: Edukacja międzykulturowa. „Pogranicze. Studia Społeczne”. T. XVII, cz. I. Red. Jerzy Nikitorowicz, Andrzej Sadowski, Dorota Misiejuk. Białystok 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ss. 186
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19340
ISSN: 2299-4106
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ogrodzka_mazur_edukacja_miedzykulturowa_pogranicze.pdf683,8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons