Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19341
Title: Wprowadzenie
Authors: Ogrodzka-Mazur, Ewa
Keywords: Edukacja Międzykulturowa
Issue Date: 2012
Citation: "Edukacja Międzykulturowa" (2012), nr 1, s. 9-12
Abstract: "„Edukacja Międzykulturowa” – rocznik redagowany przez Zakład Pedagogiki Ogólnej Instytutu Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego – to czasopismo pedagogiczne, poświęcone zagadnieniom edukacji wielo- i międzykulturowej w Polsce i na świecie. Idea publikowania czasopisma „Edukacja Międzykulturowa” warunkowana jest stopniowo postępującą krystalizacją pedagogiki międzykulturowej, która należy do ważnych nowych subdyscyplin pedagogiki współczesnej na świecie, a w ostatnim dwudziestoleciu prężnie rozwija się w Polsce." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19341
ISSN: 2299-4106
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ogrodzka_Mazur_wprowadzenie.pdf329,39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons