Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19435
Title: Polskie czasopiśmiennictwo misyjne po II wojnie światowej - recenzja
Authors: Bajor, Agnieszka
Keywords: Marcin Wrzos; Polskie czasopiśmiennictwo misyjne po II wojnie światowej. Studium misjologiczno-prasoznawcze; recenzja
Issue Date: 2014
Citation: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, T. 102 (2014), s. 411-415
Abstract: W 2013 roku nakładem Kurii Prowincjonalnej Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Poznaniu ukazała się obszerna monografia o. Marcina Wrzosa pt. Główne idee teologiczne polskiego czasopiśmiennictwa misyjnego po II wojnie światowej. Studium misjologiczno-prasoznawcze.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19435
ISSN: 0518-3766
2545-3491
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bajor_Polskie_czasopismiennictwo_misyjne_po_II_wojnie.pdf429,24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons