Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19517
Title: Materiały archiwalne do dziejów polskich ruchów narodowych na przełomie XVIII-XIX wieku w Archiwum Ministerstwa Wojny w Paryżu
Authors: Kunisz, Andrzej
Keywords: archiwalia; polskie ruchy narodowe; XVIII-XIX w.; Archiwum Ministerstwa Wojny w Paryżu
Issue Date: 1968
Citation: Archeion, T. 48 (1968), s. 185-187
Abstract: Archives de la Guerre w Vincennes pod Paryżem zawiera niezmiernie bogate materiały do dziejów oręża polskiego, szczególnie w okresie Wielkiej Rewolucji Francuskiej oraz w epoce napoleońskiej. Najwięcej materiałów dotyczących formowania i walk oddziałów polskich znajduje się w serii2 XL, obejmującej akta odnoszące się do wojsk sprzymierzonych w okresie Wielkiej Rewolucji Francuskiej i I Cesarstwa. Oddziałów polskich dotyczy 9 kartonów z tego zbioru (XL 1-9) V. Zawierają one: XL 1-2. Dokumenty ogólne dotyczące wojsk polskich: formowanie oddziałów, ordres de bataille, stany służby, nominacje i korespondencja ogólna (1806-1814) — układ według roczników. XL 3. Legiony polskie we Włoszech (1796-1801): I Legion i II Legion, przekształcone następnie w Legion Włoski i Legion Naddunajski.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19517
ISSN: 0066-6041
2658-1264
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kunisz_Materialy_archiwalne_do_dziejow.pdf738,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons