Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19561
Title: Rodzina polska na emigracji w duszpastersko-społecznej refleksji : (Katowice 12 maja 2011)
Authors: Celary, Ireneusz
Keywords: Rodzina polska na emigracji w duszpastersko-społecznej refleksji; konferencja naukowa; sprawozdanie; Katowice; Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Issue Date: 2011
Citation: "Studia Pastoralne" (2011), Nr 7, s. 613-614
Abstract: "12 maja 2011 roku na Wydziale Teologicznym UŚ w Katowicach odbyła się konferencja naukowa pt. „Rodzina polska na emigracji w duszpastersko-społecznej refleksji”, zorganizowana przez Zakład Teologii Pastoralnej i Historii Duszpasterstwa WTL UŚ przy współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły „Humanitas” w Sosnowcu." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19561
ISSN: 1734-4433
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Celary_rodzina_polska_na_emigracji.pdf461,04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons