Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19581
Title: Andrzej Wójcik, „Cześć pieśni! Z dziejów śląskiego życia muzycznego i śpiewaczego. Szkice i materiały źródłowe. Część pierwsza do 1939 roku”, Wyd. Śląska Biblioteka Muzyczna, Katowice 2010, ss. 300 [recenzja]
Authors: Reginek, Antoni
Keywords: Andrzej Wójcik; Cześć pieśni! Z dziejów śląskiego życia muzycznego i śpiewaczego. Szkice i materiały źródłowe. Część pierwsza do 1939 roku
Issue Date: 2011
Citation: "Studia Pastoralne" (2011), Nr 7, s. 599- 602
Abstract: Recenzja książki: Andrzej Wójcik, „Cześć pieśni! Z dziejów śląskiego życia muzycznego i śpiewaczego. Szkice i materiały źródłowe. Część pierwsza do 1939 roku”, Wyd. Śląska Biblioteka Muzyczna, Katowice 2010, ss. 300
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19581
ISSN: 1734-4433
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Reginek_Andrzej_wojcik_czesc_piesni_z_dziejow.pdf471,18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons