Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19585
Title: Wykaz prac dyplomowych napisanych pod kierunkiem księdza Jana Twardego (stan z 1 kwietnia 2011 roku)
Authors: Szewczyk, Leszek
Keywords: Jan Twardy; praca dyplomowa; doktorat; praca licencjacka; praca magisterska; bibliografia
Issue Date: 2011
Citation: "Studia Pastoralne" (2011), Nr 7, s. 63-70
Abstract: Wykaz prac dyplomowych napisanych pod kierunkiem księdza Jana Twardego (stan z 1 kwietnia 2011 roku)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19585
ISSN: 1734-4433
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szewczyk_wykaz_prac_dyplomowych_napisanych.pdf487,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons